FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY

Imię i nazwisko*

Adres email*

Numer telefonu*

Data urodzenia*

Adres korespondencyjny (ulica, miejscowość, kod pocztowy)*

Skąd dowiedziałeś/aś się o konkursie?

Wybierz jedną kategorię*
SEN DZIECKASEN DZIECKA Z SAMIBOO

Dodaj zdjęcie (max. 5 MB)*:

* pola wymagane

Oświadczam, że zapoznałem/am się i akceptuję treść regulaminu konkursu „SEN DZIECKA” oraz wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych, zawartych w formularzu zgłoszeniowym, przez SAMIBOO, wyłącznie w celu i zakresie niezbędnym dla przeprowadzenia konkursu.

Oświadczam, że posiadam pełne prawo do dysponowania przesłanym zdjęciem oraz, że korzystanie ze zdjęcia nie narusza jakichkolwiek praw osób trzecich, przysługuje mi prawo autorskie i pokrewne prawa majątkowe do przesłanego zdjęcia, które nie są ograniczone lub obciążone na rzecz osób trzecich. Oświadczam i potwierdzam, iż przysługujące mi prawa do zdjęcia obejmują w szczególności prawo do ich udostępniania i rozpowszechniania zgodnego z postanowieniami niniejszego Regulaminu. Oświadczam i gwarantuję, że osoby zaprezentowane na zdjęciu, których zgoda jest konieczna do jego rozpowszechniania, wyraziły zgodę na rozpowszechnianie swojego wizerunku, w szczególności w sieci Internet oraz w konkursie SEN DZIECKA.

Dokonując rejestracji na konkurs wyrażam zgodę na przetwarzanie danych w powyższym zakresie

Dokonując rejestracji na konkurs wyrażam zgodę na przetwarzanie danych w powyższym zakresie i przekazuję prawa autorskie organizatorowi konkursu w kwestii publikacji zdjęć w ramach konkursu SEN DZIECKA